Alla tjänster igång

Senast uppdaterad 16:07

Använda BankID

Hämta BankID

Testa BankID

Installera BankID-programmet

Planerat underhåll

Planerat underhåll hos extern leverantör påverkar BankID-tjänsten

Planerat 24/1/18 00:00 - 24/1 04:00

En extern leverantör har ett planerat underhåll den 24/1 kl. 00:00 – 04:00.

Vid två tillfällen under denna tidsperiod kommer hela BankID-tjänsten att vara ur drift under 30-60 sekunder vid första tillfället och ett par sekunder vid andra tillfället.

Scheduled maintenance by an external supplier affects the BankID service.

An external supplier has a scheduled maintenance on 24/1 at 12:00 am - 04:00 am. On two occations during this time period, the entire BankID service will be unavailable. 30-60 seconds on the first occasion and a few seconds on the second.

Tidigare avbrott

18/12

Driftstörning i BankID-tjänsten

Mellan klockan 20:05 och 21:40 förekom driftstörningar. Alla tjänster fungerar nu som vanligt igen.

Nyhetsbrev för teknisk information


Om du har en e-tjänst som nyttjar BankID eller kommer att nyttja BankID i framtiden kan du prenumerera på vårt tekniska nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och förändringarna!