Alla tjänster igång

Senast uppdaterad 05:05

Använda BankID

Testa BankID

Installera BankID-programmet

Planerade åtgärder

Planerat underhåll i produktionsmiljön för BankID
Maintenance work in the BankID production environment

Planerat 2/6/20 02:00 - 2/6 03:00

Mellan kl. 02.00 och 03.00 den 2/6 genomförs underhållsarbete som kan påverka användning och utgivning av BankID under 5 - 10 minuter.

Between 02.00 AM and 03.00 AM on June 2, maintenance work will be carried out which can affect the use and issuing of BankID for 5 - 10 minutes.

Planerat underhåll i produktionsmiljön för BankID
Maintenance work in the BankID production environment

Planerat 3/6/20 00:00 - 3/6 01:00

Mellan kl. 00.00 och 01.00 den 3/6 genomförs underhållsarbete som kan påverka utgivning av BankID under 15 - 20 minuter.

Between 00.00 AM and 01.00 AM on June 3, maintenance work will be carried out which can affect issuing of BankID for 15 - 20 minutes.

Tidigare avbrott

5/5

Mellan 20:50 och 23:26 kan användare ha upplevt problem med BankID. Driftstörningen är nu åtgärdad.

Kvällen/natten mellan 5-6 maj utsattes BankID för en s.k. överbelastningsattack/DDoS. Vi vidtog tekniska motåtgärder och stoppade attacken. Försöken fortsatte under onsdagen, men med våra skydd aktiverade är BankID fortsatt säkert och tillgänglig. BankID fungerar felfritt, men skyddsåtgärderna medför en viss påverkan på svarstiderna för tjänsten. BankID har rutiner och processer för dessa överbelastningsattacker och våra användare kan fortsatt känna sig trygga. BankID har underrättat relevanta myndigheter där kontakt med brottsbekämpande myndigheter ingår. Vi genomför nu en utredning och i dagsläget kan vi inte svara på vem eller vilka som har genomfört överbelastningsattackerna. Överbelastningsattacker är ett hot mot alla verksamheter som har en digital närvaro och det är viktigt att man planerar, övar och har verktyg att sätta in när en sådan attack inträffar.

English:

Between 8:50 PM and 11:26 PM users may have experienced disturbances in the BankID service. The systems are now fully operational.

In the evening/night between May 5-6, BankID was exposed to a Distributed Denial-of-Service (DDoS) attack. We took technical countermeasures and stopped the attack. The trials continued on Wednesday, but with our protection enabled, BankID remains secure and accessible. BankID is fully operational but the safeguard measures may have a slight impact on the service response times. BankID has routines and processes in place to protect the services from these DDoS attacks so that our users can feel safe. BankID has notified relevant authorities that include contact with law enforcement agencies. We are now conducting an investigation and at present we cannot answer who has carried out the DDoS attacks. Denial-of-Service attacks are a threat to all businesses that have a digital presence and it is important to plan, practice and have tools to deploy when such an attack occurs.

Nyhetsbrev för teknisk information


Om du har en e-tjänst som nyttjar BankID eller kommer att nyttja BankID i framtiden kan du prenumerera på vårt tekniska nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och förändringarna.