Att använda BankID för identifiering och underskrift på din webbplats är ett effektivt sätt att få tillgång till en mycket stor, redan identifierad kundkrets. När du använder dig av BankID tar du samtidigt del av resultat av bankernas fleråriga samarbete kring en gemensam säkerhetsinfrastruktur.

BankID skapar enklare rutiner

BankID-elegitimation gör det möjligt för företag att utforma nya och enklare rutiner, snabba upp beslutsprocesser och utveckla nya tjänster.

Några av de vanligaste användningsområdena för BankID är att logga in, godkänna och skriva under ansökningar och avtal. Eftersom e-legitimationen gör kundens underskrift juridiskt bindande kan tidigare pappersbaserade flöden bli elektroniska.

Du väljer själv i vilken omfattning du vill använda BankID i dina tjänster: enbart för inloggning eller även för underskrift av avtal och andra handlingar.

Nå både befintliga och nya kunder

Med BankID e-legitimation kan du enkelt nå både befintliga och nya kunder. Alla som har ett svenskt personnummer kan hämta ut ett BankID från någon av bankerna i BankID-samarbetet.

Ett avtal räcker

För att komma igång och använda BankID räcker det med att du tecknar avtal med någon av de säljande bankerna som är med i BankID-samarbetet. De kan även upplysa om fler samarbetspartner och tjänsteleverantörer.

Enhetlig användarupplevelse

BankID e-legitimation är praktisk, eftersom samma lösning används överallt. Dina kunder kommer snabbt igång med att använda dina tjänster eftersom BankID känns igen och används på samma sätt på alla webbplatser och mobiltjänster. Din kund kan hämta ut och spärra sin e-legitimation dygnet runt. Detsamma gäller för din kontroll av att kundens BankID är giltig.