Bild

BankID på flera sätt

BankID är en e-legitimation som finns av olika typer, fil, kort och mobilt. Ett företag eller myndighet kan välja att acceptera alla typer eller olika typer för olika tjänster.

Läs mer under BankID i dina tjänster om hur du integrerar BankID>>

BankID på fil

BankID på fil innebär att e-legitimationen skapas på kundens dator och används där. För att kunden ska kunna använda BankID på fil krävs att kunden har en installerad programvara på datorn, BankID säkerhetsprogram (BISP). För BankID på fil är giltighetstiden upp till 2 år.

BankID på kort

För BankID på kort krävs, förutom en installerad programvara, även att kunden har en kortläsare och drivrutiner för kortläsaren. Giltighetstid för BankID på kort är 5 år.

Mobilt BankID

Mobilt BanlkID innebär att kunden har sin e-legitimation i en smartphone eller surfplatta - oavsett operatör. För att kunden ska kunna använda Mobilt BankID krävs att BankID säkerhetsapp har installerats. I övrigt ställs inga särskilda krav på programvara och det finns inga beroenden till operatörer eller specifika webbläsare. Giltighetstiden för Mobilt BankID är högst 5 år.