Bild

Detta är BankID

BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Bankerna utfärdar e-legitimationen

Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

BankID används brett i samhället

De banker som utfärdar BankID till privatpersoner är Danske Bank, ICA Banken, Ikano Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB, Skandiabanken, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund, Swedbank och Ålandsbanken.  Tillsammans har dessa banker 8 miljoner Internetbankskunder som har möjlighet att använda BankID e-legitimation i Internet- och mobilbanker, hos myndigheter, kommuner och privata företag. För 2014 räknar man med att närmare 500 miljoner transaktioner kommer att utföras med BankID.

En stor majoritet av alla som idag använder e-legitimation har valt BankID. Andra utfärdare av e-legitimationer är t.ex.Telia.

BankID är den största e-legitima-tionen i Sverige. Den används frekvent av 6 miljoner privat-personer till en rad olika tjänster - allt från att logga in på banken och utföra ärenden hos Försäkringskassan till att ansöka om kredit vid konsumentlån.